tisdag 24 augusti 2010

Välfärdens kärna

Ja, vad är det? Inte bra sjukförsäkring när man blir sjuk. Men inte heller fler lärare i skolan. Det beskedet fick vi i den ekonomisk politiska debatten just nu. Under den här mandatperioden har skatten sänkts med 100 miljarder vilket syns i större grupper i förskolan, färre som jobbar i offentligt finansierad skola, vård och omsorg. Kd och M låter som att man ska få mer välfärd genom att privatisera. Jag tycker det är viktigt med privata alternativ i skolan, vården och omsorgen. Men jag tycker också att de som jobbar i privat driven verksamhet ska få avtalsenlig lön och schyssta arbetsvillkor. Och de som går i provat drivna skolor ska få gympa, bra mat i skolan och allt annat. Dvs kvalitet måste få kosta och privata alternativ ska inte användas för att spara pengar utan för att det ger mångfald i inriktningar p pedagogik. Men Alliansen vill privatisera för att spara. Jag vill ha privata utförate för att de tillför något nytt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar