onsdag 11 augusti 2010

Vi gör maten för äldre till valfråga

Startade dagen idag med att debattera mat i skolor och äldreboenden med Maria Larsson, minister. Hon verkade nöjd med inriktningen på hur maten har förändrats den här mandatperioden. Konstigt tycker jag med tanke på de plastlådor med mikromat som införts i sjukvården i det alliansstyrda Stockholm. Arrogans mot de sjuka kan man också beskriva det som.

Och i förrgår debatterades maten i skolan och äldreomsorgen på DN Debatt, igår skrev både Aftonbladet och Expressen om fabriksmaten som blivit allt vanligare.

Med målsättningen att Stockholms stad ska ha landets bästa mat för äldre lovar vi socialdemokrater i Stockholm flera saker för att förbättra dagens situation. Äldre ska erbjudas lagad mat och man ska inte behöva äta ensam:

1. Fler träffpunkter för äldre där lunch serveras.
2. Ökad satsning på ”matlag” inom äldreboenden och hemtjänst där äldre kan laga mat tillsammans.
3. Fler matskolor för äldre. Framgångsrika försök har skett i Spånga-Tensta under ledning av dietisten Marianne Hjort, det vill vi sprida till andra stadsdelar.
4. Vi säger nej till de nya nedskurna tidsschablonerna inom hemtjänsten som bland annat drabbar matlagning och samvaro. Den äldres behov och önskemål ska styra.
5. Bevara och utveckla servicehusen och dess restauranger utifrån Hälsokökskonceptet. Omvandlingen till trygghetsboenden som innebär att servicehusens restauranger läggs ned ska stoppas. Med inspiration från (S) i landstinget ska de större köken utvecklas till ”Hälsokök” med ekologisk och närproducerad mat som kan beställas från en omfattande a la carte-meny.
6. ”Matcheckar” till alla äldre. Bara för att man blir äldre innebär det inte att intresset för att äta ute på restaurang avtar. Vi vill uppmuntra äldres intresse att fortsätta gå ut och äta och träffa andra. Vi vill prova att upphandla restauranger som kan erbjuda bra mat och villkor för äldre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar