måndag 13 september 2010

Klyftorna växer på Stockholms arbetsmarknad

"Stockholms län är det enda län i landet där arbetslösheten har ökat det senaste året, och det är bland utrikesfödda stockholmare som arbetslösheten ökar. Den gruppen utgör nu nästan hälften av alla som är anmälda som arbetslösa i länet". Det rapporterar Radio Stockholm idag. Och mönstret ser likadant ut i Stockholms stad: I augusti 2010 var 1469 personer fler arbetslösa i Stockholms stad än i augusti 2009. I princip hela ökningen har skett bland utlandsfödda.

Redan tidigare rådde det stora klyftor i sysselsättningsnivå mellan utlandsfödda och svenskfödda i Stockholm. Den utveckling Arbetsförmedlingen nu rapporterar om är därför mycket oroväckande.

Läs mer om vad Socialdemokraterna i Stockholm vill göra åt detta här och här.Källa: Stockholms stads framtidsutredning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar