måndag 20 september 2010

Valet och valutvärdering.

Ja, nu vet vi hur väljarna har valt. Iallafall med stor sannolikhet vet vi det men möjligen sker någon förskjutning efter att alla röster verkligen är räknade.

Vi socialdemokrater har gjort ett väldigt dåligt val, det går inte att säga något annat. Trots stor aktivitet i valrörelsen, många glada partiarbetare på gator och torg, i dörrknackning eller på telefon så blev resultatet ett helt annat än vi ville.

Nu kommer vi tillsätta valutvärderare som verkligen ska vända på en massa olika stenar. Arbetet måste få ta lite tid. Det är en komplex situation politiskt generellt men också för vårt socialdemokratiska parti. Vi måste gå tillbaka flera val för att få grepp om en tendens som i realiteten pågått i flera val. Kanske till valen efter 90-talskrisen när Sverige på riktigt började bli ett land med stora klyftor.

Jag kommer såklart aktivt vara med i arbetet. Du får gärna skicka in tankar, ideer och annat till oss eller direkt till mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar