Skattelagar Carin Jämtin

Dags att ändra skattelagarna

Skattelagarna har passerat sitt bästföredatum för länge sedan. Med dagens teknik och nya affärsmodeller krävs det lagändringar som följer utvecklingen som sker i samhället. Två viktiga aspekter som blir svåra i dagens läge när det kommer till skatt är delningsekonomi och gigekonomi. Skillnaden är i hur man utför jobben och Läs mer…