Under de senaste åren har ett flertal svenska medier rapporterat om pensionärer som nekas att teckna bolån och privatlån. Bankerna blir allt tuffare mot pensionärer, även fast de oftast har tillgångar i form av bostäder. Detta framgår bland annat av en rapport som släpptes under 2017 av Pensionsmyndigheten.

Förutom svårigheterna att få lån beviljade är risken för fattigdom högre för svenska pensionärer jämfört mot pensionärer i de andra nordiska länderna. Var femte pensionär i Sverige har en så pass låg inkomst att den klassificeras som ”risk för fattigdom” enligt EU:s riktlinjer.

Pengar låsta i bostaden

Även fast en så stor andel av våra svenska pensionärer har en låg inkomst och svårt att få lån, äger sju av tio personer i åldern 60 – 79 år sin egna bostad. En stor andel av de svenska pensionärerna har därmed kapital fastlåst i sin bostad och i den rapport som släpptes av Pensionsmyndigheten under 2017 skulle många pensionärer få möjligheten att frigöra kapital om de fick bättre förutsättningar för att belåna sina bostäder.

I åldersgruppen 65 – 74 år uppgår den genomsnittliga förmögenheten i bostäder till närmare två miljoner kronor. För pensionärer över 75 uppgår förmögenheten till närmare 1,6 miljoner kronor.

Ensamstående pensionärer nekas lån

I rapporten från Pensionsmyndigheten beskrivs ett test där ensamstående pensionärer boendes i villa kontaktade tre banker för att se över möjligheterna att få ett vanligt bolån beviljat. Testet visade att samtliga banker nekade bolån till pensionärer med en medelinkomst på 17 000 kronor per månad, oavsett bostadens belåningsgrad. Att få låna pengar som pensionär kan därmed vara helt omöjligt för äldre i dagens samhälle.

Däremot visade rapporten att det fanns bättre möjligheter om det fanns två låntagare. För det fallet beviljade alla tre banker bostadslån, dock varierade det högsta lånebeloppet stort mellan bankerna. Som mest kunde det skilja 630 000 kronor.

Problematiken med seniorlånen

Tidigare erbjöd bland annat Svensk Hypotekspension ett så kallat seniorlån som kännetecknades av högre ränta än vanliga bolån. Problematiken bakom dessa lån var den korta löptiden som medförde att pensionärer riskerade att tvingas sälja sin bostad vid löptidens slut. Det fanns även en risk att skulden växte och blev högre än bostadens värde. Det var delvis dessa risker som medförde att seniorlånen försvann från den svenska marknaden.

Bästa alternativen till att låna pengar

För pensionärer som är ute efter ett lån med svag kreditvärdighet finns ett flertal alternativ att frigöra kapital, exempelvis:

  • Frigör kapital genom att sälja bostaden. Försök därefter att hitta en likvärdig bostad som kan hyras.
  • Hyr ut en del av bostaden för att öka årsinkomsten och göra det lättare att få ett lån beviljat.
  • Använd en borgensman som kan gå in som medlåntagare, exempelvis ett barn.
  • Om du ännu inte har gått i pension, avbryt bostadens amortering i god tid och spara dessa pengar.
Kategorier: Blogg