CBD olja

CBD oljans motgångar

Termen CBD olja är en term man ofta hör idag. Produkten termen refererar växer extremt kraftigt i popularitet och är just därför man kan läsa om denna produkt nästan överallt. Både på Internet och även massmedia. Vad är dock CBD olja? CBD står för cannabidiol och är ett extrakt man Läs mer…

Luleå serverhall Facebook

IT-sektorn i Sverige växer!

Sveriges IT-sektor blomstrar idag! Ända sedan nyheten om att Facebook skulle flytta över sina servrar till en serverhall i Luleå har den Amerikanska IT-industrin haft ögonen öppna för Sverige. Det är infrastrukturen tillsammans med det kyliga, Svenska, nordliga klimatet som gjort att IT-bolag i allt större mängder väljer att husa Läs mer…

CFD handel

Skärpta regler kring CFD handel

European Securities and Market Authority, förkortad ESMA, skärpte tidigare i år reglerna för att handla med Contract For Differences, så kallade CFD’er. Den största anledningen till de skärpta reglerna var att skydda investerare som de ansåg utsatte sig för alltför stora ekonomiska risker. Reglerna kom förutom att gälla CFD handel Läs mer…

Skattelagar Carin Jämtin

Dags att ändra skattelagarna

Skattelagarna har passerat sitt bästföredatum för länge sedan. Med dagens teknik och nya affärsmodeller krävs det lagändringar som följer utvecklingen som sker i samhället. Två viktiga aspekter som blir svåra i dagens läge när det kommer till skatt är delningsekonomi och gigekonomi. Skillnaden är i hur man utför jobben och Läs mer…