CFD handel

Skärpta regler kring CFD handel

European Securities and Market Authority, förkortad ESMA, skärpte tidigare i år reglerna för att handla med Contract For Differences, så kallade CFD’er. Den största anledningen till de skärpta reglerna var att skydda investerare som de ansåg utsatte sig för alltför stora ekonomiska risker. Reglerna kom förutom att gälla CFD handel Läs mer…

Skattelagar Carin Jämtin

Dags att ändra skattelagarna

Skattelagarna har passerat sitt bästföredatum för länge sedan. Med dagens teknik och nya affärsmodeller krävs det lagändringar som följer utvecklingen som sker i samhället. Två viktiga aspekter som blir svåra i dagens läge när det kommer till skatt är delningsekonomi och gigekonomi. Skillnaden är i hur man utför jobben och Läs mer…