CBD olja

CBD oljans motgångar

Termen CBD olja är en term man ofta hör idag. Produkten termen refererar växer extremt kraftigt i popularitet och är just därför man kan läsa om denna produkt nästan överallt. Både på Internet och även massmedia. Vad är dock CBD Läs mer…

CFD handel

Skärpta regler kring CFD handel

European Securities and Market Authority, förkortad ESMA, skärpte tidigare i år reglerna för att handla med Contract For Differences, så kallade CFD’er. Den största anledningen till de skärpta reglerna var att skydda investerare som de ansåg utsatte sig för alltför Läs mer…