Under hösten 2017 beslutade den svenska regeringen att ett nytt bidrag skulle införas från och med den 1 januari 2018 för att främja hållbara- och miljövänliga transporter, den så kallade elfordonspremien. Elfordonspremien innebär att den som köper ett eldrivet transportmedel får tillbaka 25 % av inköpskostnaden upp till 10 000 kr. Fordon som omfattas av bidraget är elmoped, elcykel, elmotorcykel och handikappfordon.

350 miljoner kronor kommer att betalas ut

Totalt har regeringen avsatt 350 miljoner kronor till bidraget enligt Lagstiftning om elfordonspremien (SFS 2017:1317). För den som vill ansöka om bidrag gör det enklast via Naturvårdsverkets hemsida där det går att ansöka digitalt med E-legitimation. Fördelen att ansöka med E-legitimation är att du får besked redan inom två arbetsdagar och pengarna utbetalda inom 10 bankdagar. Naturvårdsverket har genom denna digitala ansökningsprocess förkortat handläggningstiden avsevärt.

Försäljningsrekord av elcyklar förväntas under 2018

Sedan införandet av elfordonspremien har försäljningen av elcyklar växt explosionsartat och nya rekord förväntas i branschen under 2018. Fler och fler har fått upp ögonen för fördelarna med att ta elcykeln till jobbet. Genom att pendla med elcylkel undviker du bilköer under rusningstrafik samtidigt som du slipper förseningar och byten i kollektivtrafiken.

Det är dock de ekonomiska fördelarna som framför allt förväntas ligga bakom elcyklarnas popularitet. Att pendla med elcykel har avsevärt lägre driftkostnad än både bil och kollektivtrafik då den enda driftkostnaden är el för att ladda batteriet. Kostnaden att ladda elcykelns batteri beror på ett flertal faktorer som exempelvis batterikapacitet och elpris, men en generell kostnad som kan användas är 1 krona inkl. moms per laddning. Med tanke på att ett fulladdat batteri räcker upp till 100 km är det lätt att förstå varför elcykeln har blivit ett så populärt pendlingsalternativ. För att batteriet ska klara av en räckvidd upp till 100 km är det dock viktigt att man undviker billiga alternativ med låg kvalité och istället satsar på en bäst i test elcykel.

Vägen mot mer hållbara transportmedel

Den styrande regeringens beslut att införa elfordonspremien är ett steg i rätt riktning för att omvandla Sveriges nuvarande transporter till mer hållbara alternativ. Med elfordonspremien kommer fler människor som tidigare tagit bilen till jobbet att börja cykla, vilket bidrar till mindre buller, mindre utsläpp och mindre trängsel. Det behövs mer tid innan effekterna av bidragit kan utvärderas, men i dagsläget ser det ut som att elfordonspremien redan har bidragit till omställningen mot en miljövänligare transportsektor.

Kategorier: Blogg