Samhälle och politik engagerar

Det finns få saker som engagerar människor så mycket som samhällsfrågor och politiska beslut eller bristen på dem. Engagemang och missnöje håller den politiska debatten levande på många platser i vårt samhälle.

Vad vill partierna?

I Sverige har vi åtta demokratiskt valda politiska partier som alla har sin egen inriktning och sina egna ideologier om vad de tycker är bäst för landet. Just i år är det valår och då kommer de folkvalda politikerna göra allt de kan för att övertala oss väljare att rösta på just deras parti.
Det finns en uppsjö av debattämnen i vårt samhälle som våra folkvalda arbetar hårt med för att förbättra inom flera områden och som exempel kan nämnas skolan, sjukvården, jobb och integration.

Alla partier har sin lösning på hur problemen i samhället ska lösas och vissa partier försöker samarbeta med varandra för att vinna ett större förtroende och för att få gehör för sina åsikter; både bland folket men framför allt i Sveriges riksdag.

I princip allt kan förvandlas till valfrågor och vissa frågor är lätta att lösa medan andra kan förbli olösta år efter år. Politik på lokalnivå är oftast lättare att fatta beslut om än politik som berör vårt samhälle på nationell nivå.

Gör din röst hörd

Alla som är röstberättigade i Sverige kan påverka genom att gå och rösta på valdagen. På självaste valdagen genomförs tre val;

  • till kommun
  • till landsting
  • till riksdag

För att få rösta måste man ha fyllt 18 år och även uppfylla de olika kriterier som ställs för att rösta i respektive val.
Det kan vara jättesvårt att få en samlad bild över de olika politiska partierna och hur de står i de olika valfrågorna. Ett bra sätt att hålla sig uppdaterad är genom att läsa Dagens Nyheter och att följa med i nyhetsrapporteringen i radio och på tv. När det är valår är det alltid hårdare bevakning och ett större nyhetsflöde av de olika politiska frågorna.

En känd samlingsplats för politiker att tala ut om sitt budskap och ge sin syn på det nuvarande klimatet i vårt land är Almedalen på Gotland. Hit vallfärdar både politiker, journalister, kändisar och stora delar av Mediesverige för att bevaka, analysera, reflektera och debattera valfrågor under en vecka i juli månad, varje år.

Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla
Alla politiker vill att alla medborgare ska ha det bra, bli rättvist behandlade och bidra till vår välfärd och trygghet på bästa möjliga sätt efter individens förutsättningar. Ibland ställs grupper mot grupper när det är debatt om bidrag, arbetskapacitet, språkkunskaper, lag och rätt osv och det kan vara svårt att utröna vilken politik som egentligen är bäst för landet och för den enskilde.

Det blossar även upp häftiga debatter när miljöfrågan ska debatteras och ventileras och här finns det många förslag på grön politik som kan göra vårt klimat bättre. Vissa politiska partier har starkare miljöprofilering än andra och samma sak gäller för sjukvård, skola och omsorg samt integration. Alla partier anser sig ha den bästa lösningen och då gäller det att vinna flest röster.

Samhälle och politik går hand i hand och är ett debattämne med sällan sinande brunn med ämnen att debattera och fördjupa sig i.