European Securities and Market Authority, förkortad ESMA, skärpte tidigare i år reglerna för att handla med Contract For Differences, så kallade CFD’er. Den största anledningen till de skärpta reglerna var att skydda investerare som de ansåg utsatte sig för alltför stora ekonomiska risker. Reglerna kom förutom att gälla CFD handel också att omfatta handel med binära optioner, vilka förbjöds helt inom den Europeiska Unionen.

Uppdaterat regelverk

Förutom att det nu är förbjudet att handla med binära optioner inom den Europeiska Unionen skärptes också handeln på CFD-marknaden. Åtgärden vad beträffar CFD handel är till för att begränsa marknadsföring, distribution och försäljning av CFD-kontrakt till icke-professionella personer. ESMA har valt att införa flera begränsningar för hävstänger när det gäller CFD handel för att på så sätt minska den ekonomiska risk en investerare utsätts för. Man har också beslutat att ställa krav på skydd mot negativa saldon. De nya reglernas giltighetstid förlängs med tre månader i taget så länge ESMA finner det nödvändigt. Det senaste beslutet om förlängning togs den 1 november.

Skydden ESMA beslutat om

De nuvarande reglerna för handel med CFD-kontrakt kommer fortsatt att gälla från och med 1 november och lyder som följer:

  • 30:1 gällande för stora valutapar som till exempel EUR, USD och GBP.
  • 20:1 gällande för mindre valutapar som till exempel SEK, NOK och RUB. 20:1 gäller även för guldaktieindex och större aktieindex.
  • 10:1 gällande för mindre aktieindex som till exempel OMXS30 och råvaror.
  • 5:1 gällande för till exempel enskilda aktier och andra alternativa tillgångar som kan erbjudas av mäklare.
  • 2:1 gällande kryptovalutor. Den strikta begränsningen för just kryptovalutor beror på valutornas volatilitet och deras oförutsägbarhet.
  • En regel om marginalavslutning som ska gälla per konto har införts.
  • En regel om negativt balansskydd att gälla per konto har införts.
  • Man har infört ett förbud mot förmåner som ska uppmuntra till handel.
  • Investerare ska få en standardiserad varning om handelns risker.

 

Det här är CFD

CFD är en form av derivathandel som ofta erbjuds via stora plattformar online. När man handlar med CFD-kontrakt spekulerar man på fallande eller stigande priser utan att själv behöva äga tillgången. Den som spekulerar i CFD handel erbjuds vanligtvis en finansiell hävstång, alltså ett kortsiktigt lån, vilket betyder att man bara betalar en del av finansieringens totala värde. Hävstången mångdubblar inte bara en eventuell vinst utan naturligtvis också den eventuella förlusten. Detta gör att man kan förlora pengar mycket snabbt och kan få till följd att man blir skyldig summor av en viss storlek man inte klarar av att betala tillbaka.

Det här är binära optioner

En binär option skulle kunna översättas med en “allt eller inget”-option. När man köper en binär option ska man förutse om optionens värde kommer att ligga över eller under en viss kursnivå vid en speciell tidpunkt. Investeraren väljer en tillgång, till exempel en valuta, och väljer sedan en tidsram. Därefter väljer man hur stor insatsen, risken, ska vara. Slutligen väljer man om kursen ska gå upp eller ned. Har man rätt vinner man ett förutbestämt belopp men om man har fel förlorar man hela sin insats. Till skillnad från CFD handel kan man aldrig förlora mer än insatsen när man handlar med binära optioner.

Kategorier: Blogg